List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 104/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 104/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 104/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 104/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.