List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 08/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 08/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 08/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 08/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập phường thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.