List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 08/2006/NĐ-CP

Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của chính phủ quy định về các hoạt động phòng, chống lụt, bão, bao gồm: lũ, ngập lụt, nước biển dâng, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sạt lở đất do lụt, bão.