List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 08/1997/NĐ-CP

Nghị định số 08/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 08/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 08/1997/NĐ-CP ngày 29/01/1997 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Yên Minh, Bắc Quang – tỉnh Hà Giang