List/Grid

Tag Archives: Nghị định của Chính phủ số 52/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng.