List/Grid

Tag Archives: Nghị định của Chính phủ số 39/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vinh và các huyện Tân Kỳ, Quế Phong, tỉnh Nghệ An.