List/Grid

Tag Archives: Nghị định của Chính phủ số 38/2002/nđ-cp

Nghị định số 38/2002/NĐ-CP

Nghị định số 38/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 38/2002/nđ-cp ngày 08 tháng 4 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn phùng, huyện đan phượng, tỉnh hà Tây.