List/Grid

Tag Archives: Nghị định của chính phủ số 29/2002/NĐ-CP

Nghị định số 29/2002/NĐ-CP

Nghị định số 29/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 29/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, thị xà Châu Đốc, thị trấn Phú Hoà và đổi tên xà Phú Hoà thành xà Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.