List/Grid

Tag Archives: Nghị định của Chính phủ số 131/2008/NĐ – CP

Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ  hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư.