List/Grid

Tag Archives: Nghị định 137/2004/NĐ-CP

Nghị định 137/2004/NĐ-CP ngày 16-06-2004

Nghị định 137/2004/NĐ-CP ngày 16-06-2004

Nghị định 137/2004/NĐ-CP ngày 16-06-2004 của Chính phủ Quy định Xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng Biển và Thềm Lục Địa của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam