List/Grid

Tag Archives: Nghị định 113/2008/NĐ-CP

Nghị định 113/2008/NĐ-CP ngày 28/10/2008

Nghị định 113/2008/NĐ-CP ngày 28/10/2008

Nghị định 113/2008/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 28/10/2008 ban hành quy chế trại giam NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 113/2008/NĐ-CP NGÀY 28/10/2008 BAN HÀNH QUY CHẾ TRẠI… Read more »