List/Grid

Tag Archives: nghề kinh doanh có điều kiện.

Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/09/2009

Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/09/2009

Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/09/2009 do Chính Phủ ban hành quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Nghị định của chính phủ số 08 /2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 08 /2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 08 /2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.