List/Grid

Tag Archives: Ngành Công Thương

Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 22/09/2008

Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 22/09/2008

Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT ngày 22/09/2008 do bộ công thương ban hành mẫu giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy phép và giấy chứng nhận đủ điều kiện trong ngành công thương

Quyết định số 33/2008/QĐ- BCT ngày 20/09/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ- BCT ngày 20/09/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ-BCT ngày 20/09/2008 của Bộ Công Thương ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Công Thương.

Quyết định số 1534/2008/QĐ – BCA(A11) ngày 18/09/2008

Quyết định số 1534/2008/QĐ – BCA(A11) ngày 18/09/2008

Quyết định số 1534/2008/QĐ – BCA(A11) ngày 18/09/2008  của Bộ Công an quy định  danh mục bí mật Nhà nước Độ mật của ngành Công thương.

Quyết định 106/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 106/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 106/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 21/07/2008 quy định về danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Công Thương.