List/Grid

Tag Archives: ngừng thi công xây dựng công trình

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/12/2007

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/12/2007

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/12/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.