List/Grid

Tag Archives: người lái phương tiện thủy nội địa

Thông tư 32/2009/TT- BGTVT ngày 30/11/2009

Thông tư 32/2009/TT- BGTVT ngày 30/11/2009

Thông tư 32/2009/TT- BGTVT ngày 30/11/2009 quy định chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2008

Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2008

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 09 năm 2008 ban hành quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa.

Quyết định số 18/2008/QĐ – BGTVT, của Bộ Giao thông vận tải, ngày 17/09/2008

Quyết định số 18/2008/QĐ – BGTVT, của Bộ Giao thông vận tải, ngày 17/09/2008

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải số 18/2008/QĐ – BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 ban hành quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa.