List/Grid

Tag Archives: người đứng đầu văn phòng đại diện

Dịch vụ thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Dịch vụ thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Để mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường của doanh nghiệp ra các tỉnh, thành phố trong cả nước, thì việc thành lập chi nhánh, văn đại diện hay lập địa điểm kinh doanh là lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp. Tùy theo mô hình, tính chất hoạt động mà doanh nghiệp có sự lựa chọn phù hợp để phát huy các thế mạnh kinh doanh của mình.