List/Grid

Tag Archives: nước mặt lục địa

Thông tư 17/2011/TT-BTNMT ngày 08/06/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư 17/2011/TT-BTNMT ngày 08/06/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư 17/2011/TT-BTNMT ngày 08/06/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường.

Thông tư 10/2009/TT- BTNMT ngày 11/08/2009

Thông tư 10/2009/TT- BTNMT ngày 11/08/2009

Thông tư 10/2009/TT- BTNMT ngày 11/08/2009 quy định về bộ chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ.