List/Grid

Tag Archives: miễn phí

Chương trình Tri ân khách hàng  – hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập

Chương trình Tri ân khách hàng – hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập

Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ toàn bộ 100% phí dịch vụ cho một đơn đăng ký nhãn hiệu cho 01 nhóm đầu tiên bao gồm phí tư vấn, phân nhóm, chuẩn bị đơn, nộp đơn và theo dõi đơn. Chương trình được thực hiện từ ngày 01/9/2010 đến ngày 10/8/2011 và chỉ cần một thao tác đơn giản, bạn đã trở thành khách hàng may mắn đầu tiên trong tháng này của chúng tôi:

Click để đăng ký nhãn hiệu miễn phí

Click để đăng ký nhãn hiệu miễn phí

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chuẩn bị cho thời kỳ hậu suy thoái, Công ty TNHH Luật Gia Phạm tiến hành hỗ trợ việc đăng ký nhãn hiệu miễn phí cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình được thực hiên từ ngày 15/05/2009 đến 15/10/2009 hoặc đến khi đã đủ số lượng 999 nhãn hiệu.