List/Grid

Tag Archives: máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công

Thông tư 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009

Thông tư 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009

Thông tư 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công , sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.