List/Grid

Tag Archives: mức thuế xuất nhập khẩu đối với một số mặt hàng sắt

Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC ngày 22/09/2008

Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC ngày 22/09/2008

Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC ngày 22/09/2008 của Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi mức thuế xuất nhập khẩu đối với một số mặt hàng sắt, thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu.