List/Grid

Tag Archives: mức lương tối thiểu chung

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung.

Nghị định số 166/2007/ND-CP ngày 16/11/2007

Nghị định số 166/2007/ND-CP ngày 16/11/2007

Nghị định số 166/2007/ND-CP do Chính Phủ ban hành ngày 16/11/2007, quy định về mức lương tối thiểu chung. CHÍNH PHỦ _______ Số: 166/2007/NĐ-CP    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ… Read more »