List/Grid

Tag Archives: mở rộng

Nghị định của Chính Phủ số 107/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 107/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 107/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng Thị xà Hà Đông, thành lập phường thuộc Thị xà Hà Đông và mở rộng Thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây
Nghị định của Chính Phủ số 110/2003/NĐ-CP ngày  26/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 110/2003/NĐ-CP ngày 26/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 110/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2003 về việc thành lập Thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu.

Nghị định số 01/2006/NĐ-CP ngày 04/01/2006

Nghị định số 01/2006/NĐ-CP ngày 04/01/2006

Nghị định số 01/2006/NĐ-CP ngày 04/01/2006 do Chính Phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây.