List/Grid

Tag Archives: mở rộng thị xã Tuyên Quang

Nghị định số 99/2008/NĐ-CP ngày 03/09/2008

Nghị định số 99/2008/NĐ-CP ngày 03/09/2008

Nghị định số 99/2008/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 03/09/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn để mở rộng thị xã Tuyên Quang và thành lập một số phường thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang