List/Grid

Tag Archives: mở rộng thị trấn huyện Đại Lộc

Nghị định số 33/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 33/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 33/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn; thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.