List/Grid

Tag Archives: mặt hàng quặng apatit

Thông tư số 156/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010

Thông tư số 156/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010

Thông tư số 156/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010 của Bộ tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại biểu thuế xuất khẩu.