List/Grid

Tag Archives: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn

Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2010 do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành quy định điều kiện đối với Tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong.