List/Grid

Tag Archives: luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Thông tư số 111/2011/TT-BTC ngày 02/08/2011

Thông tư số 111/2011/TT-BTC ngày 02/08/2011

Thông tư số 111/2011/TT-BTC ngày 02/08/2011 của Bộ Tài chính  về việc sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng tại Biểu thuế xuất khẩu.

Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011

Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011

Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

Thông tư số 23/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010

Thông tư số 23/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010

Thông tư số 23/2010/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 12/02/2010 Về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.