List/Grid

Tag Archives: Luật phòng nhiễm vi rút

Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 06/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 06/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 06/01/2010 của Bộ Y tế quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.