List/Grid

Tag Archives: luật nghia vụ quân sự

Nghị định số 42/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13/06/2011.

Nghị định số 42/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13/06/2011.

Nghị định số 42/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13/06/2011 Quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26/10/2006

Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26/10/2006

Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26/10/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005 về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ.

Sác Lệnh Số 11-SL Ngày 28/04/1960 của chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hoà luật nghĩa vụ quân sự

Sác Lệnh Số 11-SL Ngày 28/04/1960 của chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hoà luật nghĩa vụ quân sự

Sách Lện số 11-sl ngày 28-4-1960 của chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hoà công bố luật nghĩa vụ quân sự. chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hoà,công bố luật nghĩa vụ quân sự đà được quốc hội nước việt nam dân chủ cộng hoà khoá thứ nhất, kỳ họp thứ 12,thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1960. luật nghĩa vụ quân sự

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự số 35 – L/CTN của QH ngày 22/06/1994

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự số 35 – L/CTN của QH ngày 22/06/1994

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/06/1994 quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30/12/ 1981 và sửa đổi, bổ sung ngày 21/12/1990