List/Grid

Tag Archives: Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Thông tư số 02/2010/TT-BYT ngày 15/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BYT ngày 15/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BYT ngày 15/01/2010 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế.

Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006

Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006

Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 do Chính phủ ban hành quy định các hành vi vi phạm hành chính về dân số và trẻ em; hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền và thủ tục xử phạt.