List/Grid

Tag Archives: Lâm Hà

Nghị định số 189/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004

Nghị định số 189/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004

Nghị định số 189/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004 Quy định Thành lập xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và thành lập huyện Đam Rông, tình Lâm Đồng

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999 của Chính phủ. Quy định việc điều chỉnh Địa giới Hành chính và Thành lập Xã thuộc các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng