List/Grid

Tag Archives: Lãi suất thoả thuận

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN do Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14/04/2010 hướng dẫn Tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận.

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009 của Ngân Hàng Nhà Nước. Hướng dẫn về Lãi suất thoả thuận của Tổ chức Tín dụng đối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng