List/Grid

Tag Archives: lãi suất cho vay qua đêm

Quyết định số 3159/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/12/2008

Quyết định số 3159/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/12/2008

Quyết định số 3159/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng