List/Grid

Tag Archives: lực lượng dân quân tự vệ

Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng.