List/Grid

Tag Archives: lệ phí.

Thông tư 167/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009

Thông tư 167/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009

Thông tư 167/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành về các loại án phí, lệ phí Tòa án.

Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 04 tháng 02 năm 2009 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Nghị định của Chính Phủ số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 106/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.