List/Grid

Tag Archives: lệ phí thi

Thông tư liên tịch số 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 15/07/2008

Thông tư liên tịch số 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 15/07/2008

Thông tư liên tịch số 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT do Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo  ban hành ngày 15/07/2008 hướng dẫn chế độ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hệ chính quy năm học 2008 – 2009