List/Grid

Tag Archives: lương tối thiểu

Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với Công ty Nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ.

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung.

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày  07/09/2006

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 do Chinh phủ ban hành về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu.

Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006

Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006

 Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 do Chính phủ ban hành Quy định mức lương tối thiểu để trả công đối với lao động là người Việt Nam làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đần tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam