List/Grid

Tag Archives: lương tối thiểu chung

Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010

Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010

Nghị định 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung

Nghị định 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung

Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với Công ty Nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ.

Nghị định của Chính phủ số 118/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 118/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.