List/Grid

Tag Archives: Krông nô và Đắk r’lấp

Nghị định của Chính Phủ số 100/2003/NĐ-CP ngày 29/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 100/2003/NĐ-CP ngày 29/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 100/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã tbuộc các huyện Ea h’leo, Krông năng, Krông ana, Krông nô và Đắk r’lấp, tỉnh Đắk lắk