List/Grid

Tag Archives: KRông Búk và Cư M’Gar

Nghị định số 47/2006/NĐ-CP ngày 16/05/2006

Nghị định số 47/2006/NĐ-CP ngày 16/05/2006

Nghị định số 47/2006/NĐ-CP ngày 16/05/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H’Leo, KRông Búk và Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk.