List/Grid

Tag Archives: Kinh Môn

Nghị định 131/2004/NĐ-CP ngày 03-06-2004

Nghị định 131/2004/NĐ-CP ngày 03-06-2004

Nghị định 131/2004/NĐ-CP ngày 03-06-2004 của Chính phủ quy định Thành lập các thị trấn Minh Tân, Phú Thứ và đổi tên thị trấn An Lưu thành Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương