List/Grid

Tag Archives: kinh doanh phân bón

Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01/03/2010

Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01/03/2010

Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01/03/2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón.

Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01/03/2010

Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01/03/2010

Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01/03/2010 do Chính Phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón.

Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/07/2008

Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/07/2008

Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông. Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

Nghị định của Chính Phủ số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón. Nghị định này quy định việc sản xuất, gia công, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh, khảo nghiệm và quản lý nhà nước về phân bón, nhằm bảo hộ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, bảo vệ độ phì nhiêu của đất và môi trường sinh thái.