List/Grid

Tag Archives: kiểm tra

Thông tư  05/2009/TT- BTNMT ngày 01/06/2009

Thông tư 05/2009/TT- BTNMT ngày 01/06/2009

Thông tư  05/2009/TT- BTNMT ngày 01/06/2009 hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.

Thông tư 78/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/12/2009

Thông tư 78/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/12/2009

Thông tư 78/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/12/2009 quy định về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản.

Thông tư 56/2009/TT- BNNPTNT ngày  07/09/2009

Thông tư 56/2009/TT- BNNPTNT ngày 07/09/2009

Thông tư 56/2009/TT- BNNPTNT ngày 07/09/2009 kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trước khi đưa ra thị trường.

Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước.

Chỉ thị số 3246/CT- BNN-PC ngày 31/12/2008

Chỉ thị số 3246/CT- BNN-PC ngày 31/12/2008

Chỉ thị số 3246/CT- BNN-PC ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp ban hành về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật.

Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008

Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008

Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 09 năm 2008 hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường

Thông tư 16/2008/TT-BXD ngày 11/09/2008

Thông tư 16/2008/TT-BXD ngày 11/09/2008

Thông tư số 16/2008/TT-BXD  do Bộ Xây Dựng ban hành ngày 11 tháng 09 năm 2008 hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Quyết định 926/QĐ-BXD ngày 22/07/2008

Quyết định 926/QĐ-BXD ngày 22/07/2008

Quyết định 926/QĐ-BXD ngày 22/07/2008 do Bộ Xây Dựng ban hành về việc thành lập Tổ thường trực theo dõi, kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý những vướng mắc do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước.