List/Grid

Tag Archives: kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/06/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/06/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/06/2009 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.