List/Grid

Tag Archives: khu dân cư Bình Khánh

Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 12/09/2008

Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 12/09/2008

Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 12/09/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quy định duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Bình Khánh nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.