List/Grid

Tag Archives: khai thác

Thông tư 24/2009/TT- BXD ngày 22/07/2009

Thông tư 24/2009/TT- BXD ngày 22/07/2009

Thông tư 24/2009/TT- BXD ngày 22/07/2009 quy định về chi tiết thi hành một số nội dung của nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở.

Nghị định 112/2008/NĐ-CP  ngày 20/10/2008

Nghị định 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008

Nghị định 112/2008/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 20/10/2008 về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi

Quyết định số 33/2008/QĐ- BCT ngày 20/09/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ- BCT ngày 20/09/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ-BCT ngày 20/09/2008 của Bộ Công Thương ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Công Thương.

Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 04/08/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 04/08/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 04/08/2008 do Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025.

Quyết định 185/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phan Rang-Tháp Chàm ban hành ngày 25/07/2008

Quyết định 185/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phan Rang-Tháp Chàm ban hành ngày 25/07/2008

Quyết định 185/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phan Rang-Tháp Chàm ban hành ngày 25/07/2008 ban hành Quy chế quản lý, khai thác và bảo vệ các trạm thủy văn, trạm đo mưa chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 105/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 21/07/2008 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 7 năm 2004 Về quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước