List/Grid

Tag Archives: kế hoạch

Nghị định số 53/2007/NĐ-CP

Nghị định số 53/2007/NĐ-CP

Ngày 04 tháng 04 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 

Nghị định của Chính phủ số 93/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 93/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.