List/Grid

Tag Archives: huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của nhà nước phục vụ quốc phòng

Nghị định số 19/2002/NĐ-CP

Nghị định số 19/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 19/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2002 về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của nhà nước phục vụ quốc phòng.