List/Grid

Tag Archives: Huy chương

Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006

Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006

Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng về mẫu, chất liệu; kích thước các loại Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen.

Nghị định số 154/2004/NĐ-CP

Nghị định số 154/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 154/2004/nđ-cp ngày 09 tháng 8 năm 2004 về nghi thức nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, huân chương, huy chương, cờ thi đua của chính phủ, bằng khen của thủ tướng chính phủ.