List/Grid

Tag Archives: Huyện Yên Thế

Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06/11/2008

Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06/11/2008

Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06/11/2008 do Chính Phủ ban hành việc giải thể thị trấn nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Nghị định số 33/1999/NĐ-CP ngày 11-05-1999

Nghị định số 33/1999/NĐ-CP ngày 11-05-1999

Nghị định số 33/1999/NĐ-CP ngày 11-05-1999 của Chính phủ hướng dẫn việc Thành lập các Phường và Xã thuộc Thị xã Bắc Giang và Huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang